Home » Kommunikation: Samspel mellan människor by Björn Nilsson
Kommunikation: Samspel mellan människor Björn Nilsson

Kommunikation: Samspel mellan människor

Björn Nilsson

Published 2007
ISBN :
Paperback
169 pages
Enter the sum

 About the Book 

Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor?Den här boken tar upp grundläggandeMoreVad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor?Den här boken tar upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal, konflikter, interkulturell kommunikation samt mäns och kvinnors kommunikationsmönster. Både praktiska och teoretiska exempel ges.I denna tredje upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om lyssnande, samtalande och konflikthantering har tillkommit.Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå.