Home » กลซ่อนใจ by ภัสรสา
กลซ่อนใจ ภัสรสา

กลซ่อนใจ

ภัสรสา

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

http://www.jamsai.comไมรูวาชวงนีพระศุกรเขา พระเสารแทรกชีวิต ‘การะเกด’ หรืออยางไร เพราะนอกจากหมดหวังเรืองจะให ‘รมธรรม’ ผูชายทีเธอแอบหลงรักมานานคิดกับเธอเกินคำวา ‘เพือนนองสาว’แลว จูๆ กโดนเมียอีกคนของพอยึดบานแลวเฉดหัวเธอออกจากบานตัวเองซะงันทวาถMorehttp://www.jamsai.comไม่รู้ว่าช่วงนี้พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรกชีวิต ‘การะเกด’ หรืออย่างไร เพราะนอกจากหมดหวังเรื่องจะให้ ‘ร่มธรรม’ ผู้ชายที่เธอแอบหลงรักมานานคิดกับเธอเกินคำว่า ‘เพื่อนน้องสาว’แล้ว จู่ๆ ก็โดนเมียอีกคนของพ่อยึดบ้านแล้วเฉดหัวเธอออกจากบ้านตัวเองซะงั้นทว่าถ้าลองมองโลกในแง่ดี บางทีนี่อาจเป็นโอกาสก็ได้ ถึงจะไร้ที่อยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนกะทันหัน แต่เธอก็สามารถเอามันเป็นข้ออ้าง ระเห็จตัวเองไปอยู่เกาะทางใต้เพื่อหาทางพิชิตหัวใจผู้ชายหน้ามึนที่อยู่แสนไกล แถมยังรวบหัวรวบหางเสร็จสรรพด้วยการให้เขาเป็นที่ปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ที่เธอใฝ่ฝันซะเลยแต่เฮ้อ! ผู้ชายหน้าตาดีนี่มันบื้อ เอ๊ย ซื่อแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะ เธอหรือทอดสะพานให้สารพัดท่า เขายังไม่มีท่าทีฮิฮะ จิ๊จ๊ะกลับมาแม้แต่นิดเดียว เอาเถอะ ขุดหลุม ‘รัก’ ดักเยอะๆ เข้าไว้ วันไหนทะเล่อทะล่าตกลงมาเมื่อไร จะฝังกลบให้แน่นชนิดขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยเชียว!